Kennismaken met de School

Kennismaken
met de School

Ouders die overwegen hun kind op de De Vlindertuin te plaatsen, kunnen contact opnemen met de zorgcoördinator van de school. Er wordt een afspraak gemaakt voor een informatief gesprek. Tijdens het gesprek wordt ook een rondleiding door de school gegeven, zodat ouders kunnen zien en ervaren hoe het onderwijs op BS De Vlindertuin wordt vormgegeven. Wij vinden het fijn als jullie zoon of dochter meekomt naar dit gesprek. In dit gesprek vinden we informatie vanuit de ouders even belangrijk als die vanuit de school. We zullen het immers samen moeten doen!

Meelopen

Bij wijze van gewenning mag een kind voorafgaand aan zijn vierde verjaardag, in overleg met de leerkracht van groep 1/2 maximaal vijf dagen meelopen. Na inschrijving worden de ouders benaderd door een leerkracht van de onderbouw (groep 1/2) om hiervoor afspraken te maken. De kinderen worden door de leerkracht en medeleerlingen opgevangen en begeleid.

Beleid instroom

Ons beleid is om in december geen 4-jarigen te laten instromen in verband met de activiteiten rondom Sinterklaas en Kerstmis. Ouders van kinderen, die in december 4 jaar worden, stellen we voor om hun kind pas na de kerstvakantie naar school te laten komen. Dit wordt besproken tijdens de warme overdracht.  De warme overdracht is een gesprek van ouders, medewerkers van Pluk en De Vlindertuin. Dit geldt ook voor kinderen die in juli 4 jaar worden. Het is voor een kleuter van 4 jaar moeilijk te begrijpen om eerst enkele weken naar school te komen in een drukke periode waarin de vaste structuur minder is en waarbij de groepssamenstelling na de vakantie weer wijzigt. Ook hier is ons beleid om het kind vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar naar school te laten komen en is dit onderwerp van gesprek tijdens de warme overdracht.

Tussentijdse plaatsing

Bij een tussentijdse plaatsing, van een kind ouder dan 4 jaar, is altijd onze intern begeleider betrokken. Er wordt contact opgenomen met de school waar het kind op dat moment nog zit. In overleg en volgens ons protocol ‘aanname van zij-instromers’ wordt dan bepaald of het kind toegelaten kan worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een kind niet aangenomen kan worden, omdat het kind zorg nodig heeft die onze school (op dit moment) onvoldoende kan bieden.

Procedure zij-instroom

Contact door Ouders

Ouders nemen telefonisch contact op met De Vlindertuin. In dit telefoongesprek moet duidelijk worden dat het om een zij-instromer gaat, in welke groep hij/zij gaat instromen en om welke reden ouders een overstap overwegen. De ouders worden geïnformeerd dat zij op de huidige school moeten aangeven dat er contact is gelegd met De Vlindertuin en dat de school informatie zal opvragen over de betreffende leerling. De ouders dienen hiervoor een toestemmingsverklaring in te vullen. De intern begeleider verstuurd deze via de mail naar ouders. Wanneer de intern begeleider de toestemmingsverklaring van ouders heeft ontvangen zal zij contact opnemen met de huidige basisschool. Deze informatie zal worden gedeeld in het zorgteam. Daarna zal de betreffende intern begeleider contact opnemen met de ouders voor een oriënterend gesprek.

Zorgteam wordt geïnformeerd

Het gehele zorgteam wordt geïnformeerd over de zij-instromer. In een overleg wordt de betreffende leerling besproken. Hier wordt besproken of de school kan aansluiten op de onderwijsbehoeften van jullie kind (SOP). De intern begeleider zal, indien nodig met de directeur, contact opnemen met ouders om een oriënterend gesprek te plannen. Wanneer het zorgteam een negatief advies geeft over de aanname van de betreffende leerling, zal het vervolggesprek altijd met de intern begeleider en de directeur gehouden worden.

Oriënterend gesprek

In het oriënterend gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verwachtingen ouders en leerling;
  • De eventuele ondersteuning van de leerling
  • Is het voor De Vlindertuin mogelijk om te voldoen aan de ondersteuning. Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet;
  • De leerkracht van de groep wordt meegenomen in de kennismaking met ouders, leerling en de zorg die de leerling nodig heeft;
  • Ouders lichten de huidige school in dat er een overstap zal plaatsvinden en vullen het aanmeldingsformulier in.

Officiële aanmelding

Na het oriënterend gesprek met ouders zal het aanmeldingsformulier ingevuld, ondertekend en ingeleverd worden bij de administratief medewerker. De aanmelding wordt ingevoerd in ParnasSys en de leerling kan starten in de betreffende groep.

Maak kennis met het team

Ons team bestaat uit twintig gedreven leerkrachten die voor de groepen staan.
Zij worden ondersteund door onze Intern Begeleider en de Zorgcoördinator.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details