Kennismaken met de School

Kennismaken
met de School

Ouders die overwegen hun kind op De Vlindertuin te plaatsen, kunnen contact opnemen met school. Wij hebben gedurende het schooljaar een aantal kennismakingsmomenten en rondleidingen gepland zodat ouders kunnen zien en ervaren hoe het onderwijs op BS De Vlindertuin wordt vormgegeven. 
We plannen deze momenten om zoveel mogelijk de rust in het gebouw te bewaren en niet iedere dag met ouders door de school te lopen. De directeur en zorgondersteuner verzorgen deze kennismakingsmomenten en geven dan ook de rondleiding op onze school. 
Aansluitend kan er een afspraak gemaakt worden voor een informatief gesprek. Wij vinden het fijn als jullie zoon/dochter meekomt naar dit gesprek. In dit gesprek vinden we informatie vanuit de ouders even belangrijk als die vanuit de school. We gaan het immers samen doen! 

Meelopen

Bij wijze van gewenning mag een kind voorafgaand aan zijn 4e verjaardag, in overleg met de leerkracht van groep 1/2 maximaal 5 dagen meelopen. Na inschrijving worden de ouders benaderd door een leerkracht van de onderbouw (groep 1/2) om hiervoor afspraken te maken.  

De kinderen worden door de leerkracht en medeleerlingen opgevangen en begeleid. 

Beleid instroom

Ons beleid is om in december geen 4-jarigen te laten instromen in verband met de activiteiten rondom Sinterklaas en Kerstmis. Ouders van kinderen, die in december 4 jaar worden, stellen we voor om hun kind pas na de kerstvakantie naar school te laten komen. Dit wordt besproken tijdens de warme overdracht.  De warme overdracht is een gesprek van ouders, medewerker van de peutergroep/kinderopvang  waar het kind heen gaat en de toekomstige leerkracht van De Vlindertuin. Ook voor kinderen die in juli 4 jaar worden stellen we voor na de vakantie te starten. Het is voor een kleuter van 4 jaar moeilijk te begrijpen om eerst enkele weken naar school te komen in een drukke periode waarin de vaste structuur minder is en waarbij de groepssamenstelling na de vakantie weer wijzigt. Ook hier is ons beleid om het kind vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar naar school te laten komen en is dit onderwerp van gesprek tijdens de warme overdracht.  

Tussentijdse plaatsing

Bij een tussentijdse plaatsing, van een kind ouder dan 4 jaar, is altijd onze IB’er betrokken. Er wordt contact opgenomen met de school waar het kind op dat moment nog zit. Dit na toestemming van ouders. In overleg en volgens onze procedure ‘aanname van zij-instromers’ wordt dan bekeken of we aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind kunnen voldoen. 

Procedure zij-instroom

Contact door Ouders

Ouders nemen contact op met De Vlindertuin. In het telefoongesprek moet duidelijk worden dat het om een zij-instromer gaat, welke groep hij/zij gaat instromen en om welke reden ouders een overstap overwegen. Ouders wordt gevraagd op de huidige school aan te geven dat er contact is gelegd met De Vlindertuin. Daarnaast dienen ouders een toestemmingsverklaring in te vullen, zodat de school informatie kan opvragen bij de huidige school over de betreffende leerling. 

Officiële inschrijving

Na het oriënterend gesprek met ouders zal het inschrijfformulier ingevuld, ondertekend en ingeleverd worden bij de administratief medewerker. Samen met ouders en evt. huidige school bespreken we wanneer de leerling kan starten. Er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht.  

Maak kennis met het team

Ons team bestaat uit twintig gedreven leerkrachten die voor de groepen staan.
Zij worden ondersteund door onze Intern Begeleider en de Zorgcoördinator.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details