MOVARE

Over MOVARE

Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt 46 scholen, met in totaal 51 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 41 reguliere basisscholen, 1 taalschool, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. In totaal tellen deze scholen ongeveer 11.413 leerlingen. MOVARE kent rooms-katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.

Missie

MOVARE staat voor goed onderwijs waaraan alle leerlingen mogen en kunnen meedoen, op maat voor elke leerling. Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven.

Visie

MOVARE gaat voor nu en in de toekomst voor goed onderwijs voor al haar leerlingen. Het onderwijs is, net al de maatschappij, continu in beweging. Om goed onderwijs te kunnen geven, is het belangrijk om mee te wegen. MOVARE geeft die beweging nadrukkelijk richting in de vorm van een vooruitstrevende aanpak en werkwijze. MOVARE is zowel letterlijk als figuurlijk continu in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kenmerkend zijn het hoge ambitieniveau, de ondernemingszin en de aandacht voor innovatie. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig vorm en inhoud dat het de kwaliteit van het onderwijs aan al onze leerlingen ten goede komt.

MOVARE wil haar leerlingen ondersteunen zich te ontwikkelen tot gelukkige en optimistische mensen. Het kind heeft het recht op onderwijs. En wij hebben de plicht om onderwijs te bieden, waarin alle leerlingen zo optimaal mogelijk aan hun trekken komen. Ook de kinderrechten geven mede richting aan ons werk. Wij willen dat leerlingen mogen zeggen wat ze denken en voelen. Wij willen dat leerlingen gezond en veilig opgroeien en erkennen hun recht dat spelenderwijs te mogen doen.

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het bestuursbureau.

Het College van Bestuur bestaat uit mevrouw J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (voorzitter) en de heer drs. R.S.T. Kruszel (lid).

Bereikbaarheid bestuursbureau MOVARE

Tel: 045-546 69 50

E-mail: info@movare.nl

Bezoekadres

Jan de Witplein 10

6371 CD Landgraaf

Postadres

Postbus 31122

6370 AC Landgraaf

Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij je naar de website www.movare.nl.

Samen Leren, Leven en Lachen

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt jullie dit aan voor jullie kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details