Missie en visie

Onze visie

Op onze school werken wij op basis van VIER kernwaarden.

  • Leef;
  • Lach;
  • Leer;
  • Samen

Leef

We bieden onze leerlingen een veilige leer- en leefomgeving waarin ze als mens tot ontwikkeling kunnen komen. Hierbij staan vertrouwen en respect centraal. Wij geven onze leerlingen het vertrouwen dat ze ertoe doen en dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarnaast werken wij op basis van respect. Respect is voor ons een basishouding naar het kind en naar zijn of haar omgeving.

Lach

Humor en plezier zijn belangrijk op onze school. Wij vragen veel van onze leerlingen en wij geloven erin dat dit alleen kan als ze lekker in hun vel zitten. De relativering, die humor biedt draagt hieraan bij. We vieren samen de successen die we bereiken met kinderen en als team.

Leer

Op onze school staat de optimale ontwikkeling van de leerling centraal. Wij streven naar zo hoog mogelijke resultaten die passen bij het vermogen van de leerling. We communiceren open en transparant over de resultaten met het kind. In het leer- en ontwikkelingsproces leggen wij autonomie bij de leerling zelf, maar bieden wij ook de mogelijkheid om samen te werken. Dit alles samen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van ons onderwijs.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen meer eigenaar worden van hun leerproces, uitgedaagd worden en gestimuleerd worden in hun actieve leerhouding. Hierdoor zal hun betrokkenheid toenemen. Ze krijgen daardoor meer verantwoordelijkheid en zullen zich steeds meer gaan ontwikkelen tot zelfbewuste en autonome kinderen, waarbij we uitgaan van de kansen en mogelijkheden. Om dit te bereiken blijven wij ons onderwijs goed volgen en verder ontwikkelen.

We willen dit voor kinderen, ouders en leerkrachten inzichtelijk maken en werken daarom in de komende twee jaren toe naar een nieuwe vorm van rapportage.

Samen

Als kinderen, ouders en leerkrachten samenwerken, zal dit leiden tot meer kwaliteit en positieve resultaten. Een goede communicatie tussen alle geledingen is dan ook essentieel, want we willen samen het beste voor de ontwikkeling van het kind.

Door een goede leef, lach en leer omgeving mag en kan een kind zich optimaal ontwikkelen binnen onze school. 

Onze missie

De Vlindertuin is een school waar iedereen telt. Op onze school mogen alle kinderen meedoen. We bieden onderwijs op maat voor elke leerling. We bieden aan onze kinderen een veilig klimaat waarin ze optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. We stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen. Op die manier dragen we bij aan hun toekomstkansen.

Leven lachen en leren samen

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt jullie dit aan voor jullie kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.