Missie en visie

Onze visie

Op onze school werken wij op basis van VIER kernwaarden.

  • Leer;
  • Leef;
  • Lach;
  • Samen

Leer

De Vlindertuin zorgt ervoor dat leerlingen zich ontwikkelen binnen de zone van naaste ontwikkeling. Om leerlingen te ontwikkelen binnen de zone van naaste ontwikkeling sluiten wij zoveel mogelijk ons aanbod, instructie en begeleiding aan bij het niveau en de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. We houden hierbij rekening met de drie basisbehoeften om tot effectief leren te komen. Deze basisbehoeften zijn relatie (leerlingen kunnen van en met elkaar leren), competentie (leerlingen behalen successen en weten wat hun talent is en kunnen hun talent verder ontwikkelen) en autonomie (leerlingen zijn of ontwikkelen eigenaarschap over hun eigen leerproces).

De ontwikkeling is gericht op basiskennis van taal, lezen, spelling en rekenen, WO, vaardigheden om alleen en/of samen met anderen te leren en te leven en talentontwikkeling.

Leef

De Vlindertuin zorgt ervoor dat leerlingen, ouders en professionals op een respectvolle, veilige manier met elkaar leren omgaan.

De Vlindertuin ie ervan overtuigd dat het vergroten van zelfvertrouwen tot betere resultaten en ontwikkeling leidt. We leren leerlingen dat je fouten mag maken om te groeien in je ontwikkeling en vieren met elkaar successen.

Lach

De Vlindertuin creëert een kleine samenleving waarin leerlingen leren omgaan met diversiteit. Hierin is het belangrijk dat leerlingen met plezier kunnen leren en leven en ze gelukkig kunnen zijn. Bij ons is er ruimte voor plezier, humor en ontspanning.

Samen

Het team van de Vlindertuin voelt zich samen met de kinderen, hun ouders en eventuele partners verantwoordelijk voor de ontwikkeling gedurende hun basisschoolperiode. We praten met een leerling over zijn/haar eigen ontwikkeling.

In Samen worden leren, leven en lachen met elkaar verbonden.
Voor het team van De Vlindertuin is SAMEN de sleutel tot succes.

Samen leren, leven en lachen we bij De Vlindertuin.

Onze missie

De Vlindertuin onderwijst, begeleidt en coacht de ontwikkeling van hun leerlingen op maat, zodat de leerlingen in hun huidige en toekomstige leer- , leef- en werkomgeving kunnen functioneren en ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de complexe en snel veranderende maatschappij.

De Vlindertuin zorgt dat leerlingen van school gaan met de basiskennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn en ondersteunt de leerlingen bij het ontwikkelen van hun talenten.

De Vlindertuin werkt vanuit relatie, competentie en autonomie.

Wij zoeken collega’s

Wij zoeken collega’s die écht het verschil willen maken. Wij bieden jou werkplezier, tijd voor zelfontwikkeling en een plek in een hecht team. Bekijk al onze vacatures via www.werkenbijmovare.nl.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details