Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan binnen elke school. De leden van MR adviseren en beslissen mee over een aantal belangrijke schoolzaken. Zij gaan te werk volgens de Wet op de medezeggenschap.

In de medezeggenschapsraad zitten gekozen afgevaardigden van ouders en het team. Deze bestaat op dit moment uit drie leerkrachten en drie ouders.

Vorig schooljaar is er een nieuwe MR geformeerd. De medezeggenschapsraad vergadert één keer per zes weken in de avond. Deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen en andere informatie zijn te vinden op de website van de school.

Oudergeleding

  • Camiel de Bruijn (voorzitter)
  • Saskia Wich-Van der Sterren
  • Roel van den Bosch

Personeelsgeleding

  • Tessa Hodinius
  • Ilona Beuken
  • Jade Lemmens

Samen Leren, Leven en Lachen

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt jullie dit aan voor jullie kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details